Film Stichting

Home

Filmstichting maakt zich sterk voor het Nederlandse filmklimaat en daarbinnen specifiek voor de cinematografisch interessante film en de Nederlandse filmhuisvertoningsinfrastructuur waarbij met name de kleinere filmhuizen voor spreiding zorgen. Filmstichting is opgericht om activiteiten te initiëren en te ontplooien waardoor dit filmklimaat, met name de regionale filmvertoning en de vertoning van de betere film, gestimuleerd wordt en daarbinnen zelfstandiger geopereerd kan worden.

Filmstichting is nieuw. Filmstichting is echter niet blanco. Het heeft kennis van het veld en ziet wat er goed aan is en wat beter kan. En Filmstichting ziet waar ze daarbij kan ondersteunen. Ze heeft haar voelsprieten uitstaan.
Filmstichting bevindt zich in een opbouwende fase. Dat is een cumulatief proces. Met activiteiten als losse bouwstenen wordt langzaam máár zeker Filmstichting opgezet, uitgebouwd en uiteindelijk als herkenbaar en ter zake doende praktische ondersteuner van het veld gewaardeerd.
Samenwerking en kennis delen horen hierbij een vanzelfsprekendheid te zijn volgens Filmstichting. Dat is geen sinecure op het moment dat er een tegenbeweging op komst is met minder oog voor spreiding en kleinschaligheid en die vooral let op geïnstitutionaliseerd eigenbelang.
Kwetsbaarheid van kleine organisaties verandert niet op heel korte termijn. Langere adem en daarbij steeds wisselende invalshoeken en activiteiten om alert te blijven en breed in te zetten blijft nodig. Dat betekent dat activiteiten mee bewegen met de actualiteit maar ook met de positie van de te ondersteunen organisaties.

Filmstichting wil een praktisch knooppunt zijn in het netwerk van filmvertoning en filmvertoners voor grote én kleine filmhuizen, in stad én platteland. Hier ontbreekt het aan. Als er al sprake is van samenwerking tussen vertoners dan is die slechts strategisch en ten faveure van de bovenliggende partij. Ook provincie en gemeente kunnen betrokken worden bij dit netwerk. Zij hebben geen producerende taak maar wel een faciliterende taak. In dit netwerk staat Filmstichting onafhankelijk boven de partijen. Ze is er niet voor de instellingen om de instelling maar als middel om culturele doelen te verwezenlijken zoals een sterke filmhuisinfrastructuur die toekomstbestendig is en een breed verspreid kwalitatief hoogstaand programma

Filmkenniscentrum helpt mee om op efficiënte wijze filmcultuur een plek te geven en ondersteunt Filmstichting.

Info